h1

Stichting comité loods 24

Stichting comité Loods 24

In mei 1987 is de Stichting Comité Loods 24 opgericht. Aanleiding hiervoor vormden de plannen voor de Kop van Zuid. Het doel dat het comité zich gesteld heeft is de plek waar Loods 24 heeft gestaan, onbebouwd te laten blijven en het drama dat zich daar heeft afgespeeld op simpele wijze vast te leggen voor jongere generaties.

Daarnaast stelde het comité (bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeenten en enkele ambtenaren), dat een aantal straten op de Kop van Zuid vernoemd zouden worden naar mensen die zich voor, tijdens en na de oorlog ingezet hebben voor de Joodse gemeenschap.

Het comité vond een open oor bij het gemeentebestuur van Rotterdam. Van meet af aan heeft het College van burgemeester en wethouders de zaak met woord en daad gesteund. Op de plek waar de loods heeft gestaan ligt het Plein Loods 24; de straten eromheen kregen de namen: Helmersstraat en Eric Kropstraat, Levie Vorstkade en Louis Pregerkade. Aan de rivier ligt nog de Eva Cohen-Hartogkade. Dit plein is geschikt voor het houden van herdenkingen. Deze straatnamen zijn verwerkt in de lessen Het routeboekje

Stichting Comité Loods 24
Postbus 21128
3001AC Rotterdam

.

 

%d bloggers liken dit: